Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland heeft de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling gestaan. Deze zou nog zo slecht zijn, dat nog niet overal wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Vernieuwd

Verzurende depositie, 1990-2020

Indicator | 28 februari 2023

De verzurende depositie bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland ongeveer 2.000 mol zuur-equivalenten per ha. De verzurende depositie is sinds 1990 met 55% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990 - 2021

Indicator | 14 februari 2023

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM2,5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al deze NEC-stoffen voldoen in 2021 aan de relatieve... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2021

Indicator | 14 februari 2023

De emissies van broeikasgassen zijn in 2021 met 1,8% gestegen ten opzichte van 2020, na een daling tussen 2016 en 2020. Over de periode 1990-2021 zijn de emissies gedaald: in 2021 waren de... meer

Ammoniak in lucht, 2005-2021

Indicator | 13 februari 2023

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie in Nederland was 6,2 µg/m3 in 2021. Dit is gebaseerd op 35 meetlocaties verspreid over Nederland (zie onder Concentraties voor... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020

Indicator | 7 februari 2023

In 2020 is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (NMVOS) door huishoudens sterk gestegen vanwege het gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.