Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Nederland heeft de afgelopen jaren regelmatig in de belangstelling gestaan. Deze zou nog zo slecht zijn, dat nog niet overal wordt voldaan aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit. Maar om wat voor stoffen gaat het eigenlijk? En hoe slecht is dan die slechte luchtkwaliteit? En hoeveel gaat er de lucht in? En welke bronnen zijn ervoor verantwoordelijk?

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door de emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland én in het buitenland. Sommige stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden: de verzurende en vermestende stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, maar ook fijn stof, zware metalen en organische stoffen. Stoffen die op dit moment in Nederland vooral in de aandacht staan zijn fijn stof en stikstofdioxide.

 

Vernieuwd

Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2020

Indicator | 21 juni 2022

De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder.

Ozon in lucht en vegetatie, 1990-2021

Indicator | 30 mei 2022

Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange termijn. In 2021... meer

Ozon in lucht en volksgezondheid, 1990-2021

Indicator | 4 mei 2022

In 2021 was er, van de 44 operationele ozon meetstations, één station met 10 overschrijdingsdagen van de richtwaarde van ozon ter bescherming van de gezondheid. Dit was het station met het hoogste... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

Indicator | 28 maart 2022

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren... meer

Grootschalige luchtverontreiniging de "National Emission Ceilings": emissies, 1990 - 2020

Indicator | 8 februari 2022

De emissies (uitstoot) van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van al... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.