Over het CLO

Cijfers over milieu, natuur en ruimte

Hoe ontwikkelen zich het gebruik en de kwaliteit van de ruimte? Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Nederland? Hoe gaat het met de natuur? En hoe beleven we het landschap? Discussies over deze onderwerpen hebben baat bij feiten en cijfers. Cijfers die ons vertellen welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn. Cijfers die ons vertellen wat de milieukwaliteit is en welke veranderingen in de natuur optreden. Daarvoor is het Compendium voor de Leefomgeving. De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties, zoals de Balans van de Leefomgeving en diverse monitoring- en beleidsstudies.

Website van CBS, PBL, RIVM en Wageningen UR

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (Wageningen UR).

Doelstelling

De doelstelling van het Compendium voor de Leefomgeving is het beschikbaar maken van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers ter ondersteuning van de maatschappelijke discussie en keuzes op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Bijdragen van Nederlandse instituten

CBS, PBL, RIVM en Wageningen UR ontsluiten in het Compendium zowel gegevens die zij zelf beheren, als gegevens die beschikbaar gesteld worden door andere partijen. De Wageningen UR bijdrage wordt gecoördineerd door de WOT Natuur en Milieu (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu ) en komt vooral van Wageningen Environmental Research, Wageningen Economic Research en het Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES). Andere betrokkenen zijn onder meer Rijkswaterstaat Waterdienst, SenterNovem, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties en hun overkoepelende organisatie Stichting voor Veld-Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (medefinancier Natuurstatistieken CBS).

Informatiestructuur

De cijfers en feiten worden gepresenteerd op zogenaamde indicatorpagina’s. Een indicatorpagina heeft een vast formaat: eerst de hoofdboodschap, dan een kaart, grafiek of tabel (de graadmeter) met een toelichting, de beleidsrelevantie en ten slotte referenties en relevante links. Via deze links worden dwarsverbanden gelegd naar gerelateerde informatie, zowel binnen als buiten het Compendium. Via trefwoorden zijn de indicatoren ondergebracht in een dertigtal milieu-, natuur en ruimteonderwerpen. Deze onderwerpen hebben een zeer brede range: van afval tot klimaatverandering en van bereikbaarheid tot biodiversiteit.

Alle informatie op de website vrij beschikbaar

Alle informatie is met bronvermelding vrij beschikbaar voor eigen gebruik, behalve de foto’s. Meer informatie staat op de pagina Veelgestelde vragen bij ‘Hoe verwijs ik naar het Compendium voor de Leefomgeving?’.

Contact met de redactie

Het Compendium voor de Leefomgeving wordt samengesteld door een redactieteam bestaande uit medewerkers van CBS, PBL, RIVM en Wageningen UR. Vragen kunt u indienen via de contactpagina.