Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op effici├źnter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2015

Indicator | 17 mei 2017

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2015

Indicator | 16 mei 2017

Met uitzondering van kooldioxide, zijn de emissies van belangrijke stoffen zoals NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2015 afgenomen.

Energielabels voor personenauto's, 2001-2016

Indicator | 28 april 2017

Het aandeel auto's met het zuinigste energielabel in het totale aantal nieuwverkochte personenauto's is van 2015 op 2016 gedaald van 56 naar 18%. Dit is vrijwel volledig veroorzaakt... meer

Energielabels van woningen, 2007 - 2016

Indicator | 25 april 2017

Per 1 januari 2017 waren ruim 3,2 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 11% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. De meeste woningen hebben energielabel... meer

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 1990-2017

Indicator | 13 april 2017

Met name door de sterk toegenomen vraag is de prijs van aardolie en een aantal andere energiedragers door de jaren heen sterk toegenomen. De laatste paar jaar is de prijs weer gedaald... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.