Compendium voor de Leefomgeving
578 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op effici├źnter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 1990-2018

Indicator | 28 mei 2018

Met name door de sterk toegenomen vraag is de prijs van aardolie en een aantal andere energiedragers door de jaren heen sterk toegenomen. De laatste paar jaar is de prijs weer gedaald... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2016

Indicator | 5 april 2018

Met uitzondering van kooldioxide, zijn de emissies van belangrijke stoffen zoals NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2016 afgenomen.

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2016

Indicator | 29 maart 2018

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei... meer

Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2016

Indicator | 26 februari 2018

Maar een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Van... meer

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2016

Indicator | 21 februari 2018

Het Nederlandse energieverbruik is in 2016 0,7 procent hoger dan in 2015. Ten opzichte van 1990 is het energieverbruik met 9,3 procent gestegen.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.