Compendium voor de Leefomgeving
598 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op effici├źnter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Energieverbruik door huishoudens, 1995-2016

Indicator | 8 februari 2018

In 2016 verbruiken huishoudens 3,1 procent meer energie dan in het jaar ervoor. Het aardgas- en elektriciteitsverbruik is in vrijstaande woningen hoger dan in appartementen; evenzo is... meer

Energieverbruik per sector, 2011-2016

Indicator | 1 februari 2018

In 2016 is het energieverbruik met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het energieverbruik schommelt al jaren rond de 2300 PJ. Bijna 60 procent van de totale... meer

Energieverbruik door de industrie, 2011-2016

Indicator | 16 januari 2018

In 2016 is het energieverbruik door de industrie met 0,8 procent toegenomen. In de grootste branche binnen de industrie, de chemie en farmaceutische industrie, steeg het... meer

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1995-2016

Indicator | 14 november 2017

In 2016 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 120 miljard kWh. Dit is 1 procent meer dan in 2015. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met bijna 5 procent toe, terwijl de... meer

Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2014

Indicator | 31 oktober 2017

De totale warmtelozing door elektriciteitscentrales is in 2014 iets gestegen door een hogere elektriciteitsproductie. De nieuwe centrales die in 2010 en 2011 in gebruik zijn genomen... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.