Compendium voor de Leefomgeving
596 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt slechts voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op efficiënter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Energielabels van woningen, 2007 - 2016

Indicator | 25 april 2017

Per 1 januari 2017 waren ruim 3,2 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 11% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. De meeste woningen hebben energielabel... meer

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 1990-2017

Indicator | 13 april 2017

Met name door de sterk toegenomen vraag is de prijs van aardolie en een aantal andere energiedragers door de jaren heen sterk toegenomen. De laatste paar jaar is de prijs weer gedaald... meer

Energielabels voor huishoudelijke apparaten, verlichting en verwarmingssystemen, 2000-2016

Indicator | 13 april 2017

Bij witgoed en CV-ketels is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Het aandeel energiezuinige verlichting in huishoudens (LED lampen, spaarlampen en TL lampen) is toegenomen tot... meer

Energiebesparing in Nederland

Indicator | 24 januari 2017

Het energiebesparingstempo in Nederland bedroeg in de periode 2000 - 2010 gemiddeld 1,1 % per jaar (conform Protocol Monitoring Energiebesparing - PME). Voor de periode 2013-2020... meer

Energielabels voor personenauto's, 2001-2015

Indicator | 21 december 2016

Onder nieuw verkochte auto's in 2015 had 56 procent het (zuinigste) energielabel A. De toename met 6 procentpunt ten opzichte van 2014 wordt vooral veroorzaakt doordat er meer nieuwe... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.