Compendium voor de Leefomgeving
598 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

De economie van Nederland en andere geïndustrialiseerde landen is gebaseerd op een grote inzet van energie. Aardolie, aardgas en steenkool zijn voor Nederland de belangrijkste primaire energiedragers. Deze fossiele brandstoffen leveren de energie voor onze maatschappij. In Nederland wordt aardgas en in mindere mate aardolie gewonnen. Steenkool is in ons land economisch niet meer winbaar. Voor steenkool en aardolie is Nederland aangewezen op de import uit het buitenland.
Een deel van de aardolie, aardgas en steenkool wordt in elektriciteitscentrales en warmtekrachtinstallaties omgezet in elektriciteit. De productie van elektriciteit in de enige Nederlandse kerncentrale (Borssele) draagt slechts voor een klein deel bij aan de totale Nederlandse elektriciteitsproduktie.
Aardolie en aardgas worden ook gebruikt als grondstof voor producten als plastics.

Omdat gebruik van energiedragers leidt tot milieuproblemen (waaronder klimaatverandering, verzuring en afvalstoffen) en fossiele brandstoffen eindige natuurlijke hulpbronnen zijn, is het beleid gericht op efficiënter verbruik, meer inzet van duurzame energiebronnen en energiebesparing.

 

Recent vernieuwd

Energiebesparing in Nederland

Indicator | 24 januari 2017

Het energiebesparingstempo in Nederland bedroeg in de periode 2000 - 2010 gemiddeld 1,1 % per jaar (conform Protocol Monitoring Energiebesparing - PME). Voor de periode 2013-2020... meer

Energielabels voor personenauto's, 2001-2015

Indicator | 21 december 2016

Onder nieuw verkochte auto's in 2015 had 56 procent het (zuinigste) energielabel A. De toename met 6 procentpunt ten opzichte van 2014 wordt vooral veroorzaakt doordat er meer nieuwe... meer

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2015

Indicator | 8 december 2016

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch is... meer

Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2015

Indicator | 15 november 2016

Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2015

Indicator | 13 september 2016

In 2015 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 13,2 miljard kWh, of wel 11,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatts, 12... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.