Compendium voor de Leefomgeving
566 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Trend van libellen, 1991-2017

Indicator | 18 mei 2018

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste jaren is juist weer sprake van afname.

Rode Lijst Indicator, 1995-2017

Indicator | 15 mei 2018

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 23 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Tot 2005 nam het aantal bedreigde... meer

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2018

Indicator | 15 mei 2018

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Trend van dagvlinders, 1990-2017

Indicator | 30 maart 2018

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit, al gaan de laatste tien jaar weer iets meer vlindersoorten in aantallen vooruit. De achteruitgang in verspreiding lijkt... meer

Dagvlinders van graslanden, 1992-2016

Indicator | 15 maart 2018

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2016 achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.