Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Trend in Bospaddenstoelen, 1965-2013

Indicator | 7 juli 2017

Stikstofgevoelige bospaddenstoelen gaan sinds 1994 vooruit. Deze groep paddenstoelen herstelt na een periode van achteruitgang tussen 1965 en 1985.

Rode Lijst Indicator, 1995-2016

Indicator | 31 mei 2017

Er lijkt sprake van een recente omslag: van een forse achteruitgang van dier- en plantenpopulaties tot 1995, naar een lichte vooruitgang daarna. Sinds 1995 zijn er minder soorten... meer

Trend van boerenlandvogels, 1960-2015

Indicator | 27 maart 2017

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Verloop van de eilegdatum van zangvogels, 1986-2015

Indicator | 7 februari 2017

De laatste decennia zijn zangvogels eerder gaan broeden, wellicht vanwege hogere temperaturen in het voorjaar.

Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2015

Indicator | 3 januari 2017

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.