Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Dagvlinders van graslanden, 1992-2016

Indicator | 15 maart 2018

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2016 achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Vliegperiode vlinders, 1992-2017, en libellen, 1999-2017

Indicator | 15 maart 2018

De vliegperiode van vlinders is door de warmere lentes vervroegd.

Fauna van het bos, 1990-2016

Indicator | 20 februari 2018

Sinds 1990 laten bossoorten een matige toename zien.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

Indicator | 13 december 2017

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2017

Indicator | 5 december 2017

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.