Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Flora en Fauna

Weidevogels

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Weidevogels" wordt niet meer geactualiseerd. De informatie is (grotendeels) opgenomen in de indicator "Trend van boerenlandvogels". Indexcijfers van kuifeend, de enige soort die wel deel uitmaakte van de indicator "Weidevogels", maar niet is opgenomen in de indicator "Trend van boerenlandvogels", kunnen gevonden worden onder de indicator "Trend van broedvogels".

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.