Visbestanden in de Noordzee

De visserij in Nederland is een dynamische sector waarin continu verandering plaatsvindt. In de Noordzee zien we sinds de jaren '50 grote schommelingen in de visbestanden van commerciƫle soorten, zoals haring, schol, kabeljauw en tong. In de jaren '90 werd er een visserijbeheer ontwikkeld op basis van de voorzorgbenadering om overbevissing te voorkomen en de visbestanden gezond te houden.

Voorzorgsgrens, limietgrens en duurzaamheidsdoel

Binnen dit beheer spelen de voorzorgsgrens en de limietgrens een centrale rol. Als de omvang van een bestand volwassen vis onder de voorzorgsgrens valt, worden er maatregelen genomen om verdere daling te voorkomen en te vermijden dat het bestand onder de limietgrens valt. Dit zou namelijk de voortplanting van de soort in gevaar brengen. Bovendien is er binnen het kader van de duurzaamheidsbenadering voor sommige soorten een duurzaamheidsdoel vastgesteld. Er wordt aangenomen dat een visbestand duurzaam bevist kan worden als de omvang van het bestand boven de waarde van het duurzaamheidsdoel ligt. 

Hoe staan we er voor in 2023?

In 2023 zagen we dat het bestand van volwassen schol ruim boven het duurzaamheidsdoel lag, wat duidt op een gezonde toestand van dit bestand. Ook het bestand van volwassen haring bevond zich boven deze grens. Voor andere belangrijke vissoorten was de situatie minder positief. De bestandschatting van volwassen tong lag net boven de limietgrens en het bestand kabeljauw bevond zich in 2022 nog steeds onder de limietgrens. 

Het Compendium voor de Leefomgeving bevat de volgende indicatoren over visbestanden en visvangst in de Noordzee:

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Ecosystemen

Meer over ecosystemen