Energie en milieu

Energieverbruik in de land- en tuinbouw, 1990-2013

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is beëindigd.

Omdat het CBS sinds het statistiekjaar 2013 geen gegevens meer berekend over het energieverbruik in de landbouw is deze indicator beëindigd.
In de indicator Energieverbruik per sector, 1990-2021 is informatie te vinden over het totale energieverbruik in de landbouw, bosbouw en visserij.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.