Milieugevaarlijke stoffen

Belasting van landbouwgrond met zware metalen, 1980-2009

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator wordt niet meer bijgehouden omdat het onderzoek in 2009 voor de laatste maal is uitgevoerd.
Voor informatie uit de onderzoeken tot en met 2009 zie het archief bij deze indicator.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Belasting van landbouwgrond met zware metalen, 1980-2009 (indicator 0097, versie 17 , 30 oktober 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.