Ontwikkelingen in de maatschappij

Elektriciteitscentrales: productie en milieudruk

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. De indicator was opgesteld voor de monitoring van de doelen uit het convenant tussen overheid en de elektriciteitsproductiebedrijven. De doelen voor het jaar 2000 waren gehaald (zie indicatortekst in het archief).

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Elektriciteitscentrales: productie en milieudruk (indicator 0120, versie 05 , 28 oktober 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.