Ozonlaagaantasting

Ozonlaagaantastende stoffen en vervangers, mondiaal gebruik

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Het gebruik van CFK's en broomhoudende verbindingen is al jaren zo goed als nul. Wel is het gebruik van vooral HFK's de laatste jaren sterk gestegen.

Dit is daarom ook opgenomen in een andere indicator:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Ozonlaagaantastende stoffen en vervangers, mondiaal gebruik (indicator 0175, versie 05 , 9 maart 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.