Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Milieukwaliteit en natuur

Milieugevaarlijke stoffen: bronnen en effecten

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over milieugevaarlijke stoffen is te vinden op de website van de rijksoverheid.
Rijksoverheid-onderwerp-gevaarlijke stoffen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Milieugevaarlijke stoffen: bronnen en effecten (indicator 0198, versie 05 , 23 juli 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.