Bodem en grondwater

Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd.


Informatie over Bodemverontreiniging en bodemsanering is te vinden op:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.