Verkeer en milieu

Geluidhinder: ernstige hinder, 1993 - 2003

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Er is geen nieuwe data meer beschikbaar. Informatie over geluidhinder per bron is te vinden bij

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Geluidhinder: ernstige hinder, 1993 - 2003 (indicator 0294, versie 06 , 15 oktober 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.