Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Risico's in Nederland door mogelijke ongevallen met Europese kerncentrales, 1960-2000

De laatste risicoberekeningen voor ongevallen met Europese kerncentrales zijn in 2002 door het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM uitgevoerd met de rekenmodellen RISKA en NUCRED. Omdat geen financiering beschikbaar was om de modellering en het gegevensbestand met Europese kerncentrales en de daaraan gekoppelde ongevalrisico's te actualiseren, is besloten deze indicator naar het archief te verplaatsen (zie onder). Naar verwachting geven de in het archief opgenomen kaarten nog een redelijke schatting van de risico's door mogelijke ongevallen met Europese kerncentrales rond de eeuwwisseling.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Risico's in Nederland door mogelijke ongevallen met Europese kerncentrales, 1960-2000 (indicator 0308, versie 04 , 22 december 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.