Milieubeleid en milieumaatregelen

Vervallen mestproductierechten en dierrechten

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


De indicator "Vervallen mestproductierechten en dierrechten" is beƫindigd. Met ingang van 1 januari 2006 is het stelsel van mestproductierechten opgeheven en bestaan er alleen nog dierrechten (varkensrechten en pluimveerechten).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Vervallen mestproductierechten en dierrechten (indicator 0402, versie 07 , 23 juli 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.