Ontwikkelingen in de maatschappij

Belastingen op energie, 2001-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De overheid incasseerde in 2014 12,5 miljard euro aan belastingen op energie, 0,4 procent meer dan in 2013. Het gaat hierbij om accijns, brandstofbelasting, regulerende energiebelasting en emissierechten. Cijfers over het totaal netto energieverbruik zijn beschikbaar tot en met 2013. Omgerekend werd in 2013 per gigajoule energieverbruik gemiddeld 3,53 euro belasting geheven. Daarbij zijn er forse verschillen tussen klein- en grootverbruikers: huishoudens betaalden 10,18 euro, bedrijven 1,82 euro per gigajoule.

Energieverbruik steeds zwaarder belast

Huishoudens betalen al jaren veel meer belasting per eenheid energie dan het bedrijfsleven. In 2001 ging het om 7,02 euro per GJ voor huishoudens, waar het bedrijfsleven 1,13 euro per gigajoule (GJ) betaalde. In 2013 betaalden de huishoudens 10,18 euro en bedrijven 1,82. Dit betekent voor huishoudens in twaalf jaar tijd een stijging van 45 procent en voor het bedrijfsleven een toename met 61 procent.

Verschillen in belasting tussen klein- en grootverbruikers

Een van de redenen dat de lasten zo uiteenlopen, is dat de belastingtarieven voor grootgebruikers, in de praktijk zijn dit bedrijven, over het algemeen veel lager zijn dan die van kleingebruikers, zoals de huishoudens. Als kleinverbruikers kunnen de huishoudens niet profiteren van de gunstige belastingtarieven die gelden voor grootverbruikers. Deze tarieven zijn betrekkelijk laag om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven ten opzichte van het buitenland niet te verslechteren.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: Belasting op energie

Omschrijving

Gegevens, berekend volgens het berekeningsconcept van nationale rekeningen, over de energiebelasting (in euro) die door respectievelijk de huishoudens en bedrijven wordt opgebracht. De gehanteerde waarden zijn gemeten in lopende prijzen, dat wil zeggen in prijzen van het betreffende jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie op de CBS website: Milieurekeningen, methoden.

Basistabel

StatLine: Milieubelastingen en -heffingen,
StatLine: Energieverbruik door bedrijven en huishoudens; nationale rekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Activiteiten ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008); verdeling naar vier groene belastingen en 4 milieuheffingen

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

C (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen, de representatieviteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Belastingen op energie, 2001-2014 (indicator 0540, versie 06 , 9 maart 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.