Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Geurhinder: ernstige hinder, 1993-2003

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator is afgesloten. Informatie over geurhinder is te vinden in onderstaande indicatoren.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Geurhinder: ernstige hinder, 1993-2003 (indicator 0555, versie 02 , 29 oktober 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.