Natuurbeleid en natuurbescherming

Vogels van soortbeschermingsplannen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is vervallen, omdat soortbeschermingsplannen geen onderdeel meer zijn van het Natuurbeleid.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.