Ecosystemen

Konijnen en vergrassing en verstruiking duinen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Konijnen en vergrassing en verstruiking duinen" wordt niet meer geactualiseerd. De informatie is (deels) opgenomen in de indicator "Fauna van de duinen".

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.