Ecosystemen

Struweel- en bosvogels van moerassen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Struweel- en bosvogels van moerassen" wordt in deze vorm niet langer geactualiseerd. Deels is de informatie opgenomen in de indicator 'Trend broedvogels van moeras en zoet water'.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.