Flora en Fauna

Echte tonderzwam en bosbeheer

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Het streven is om natuurindicatoren die gebaseerd zijn op een enkele soort af te bouwen. Ze zijn exemplarisch maar geven geen breed beeld van de ontwikkeling van de biodiversiteit in Nederland.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Echte tonderzwam en bosbeheer (indicator 1167, versie 05 , 11 mei 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.