Ecosystemen

Broedvogels van agrarische gebieden op zandgronden, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze specialistische indicator is afgesloten. Indexen en trendklasse van deze soort zijn te vinden onder indicator Trend van broedvogels en de specialistische indicator over vogels van het boerenland.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.