Ecosystemen

Muurhagedis Maastricht, 1995-2012

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Informatie over de muurhagedis vindt u onder Reptielen van de Habitatrichtlijn:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.