Water en natuur

Beschrijving zoete wateren

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator is afgesloten.
Informatie wordt niet meer bijgehouden

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Beschrijving zoete wateren (indicator 1210, versie 03 , 27 januari 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.