Natuurbeleid en natuurbescherming

Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur op het land, 2011

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator 'Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur op het land' is vervallen.

. Informatie hierover is opgenomen in de indicator

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Begrenzing Ecologische Hoofdstructuur op het land, 2011 (indicator 1298, versie 06 , 8 september 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.