Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Natuurbeleid en natuurbescherming

Grondverwerving, inrichting en beheerregelingen: taakstellingen en voortgang; achtergrondinformatie

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden omdat de gedetailleerde cijfers niet meer geleverd kunnen worden.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.