Natuurbeleid en natuurbescherming

Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, 1999-2006

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.
De gegevens over het voorkomen van vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad zijn vanaf 2012 opgenomen in de indicator over Amfibieën van de Habitatrichtlijn amfibieën van de Habitatrichtlijn

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, 1999-2006 (indicator 1418, versie 02 , 21 augustus 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.