Milieukwaliteit en natuur

Overschrijding kritische stikstofdepositie op natuur

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt in deze vorm niet meer geactualiseerd. Zie voor informatie over kritische stikstofdepositie:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Overschrijding kritische stikstofdepositie op natuur (indicator 1423, versie 02 , 4 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.