Verdroging

Verzuring, vermesting en verdroging flora

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten en vervangen door de volgende indicatoren:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Verzuring, vermesting en verdroging flora (indicator 1449, versie 04 , 5 oktober 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.