Landbouw en ruimte

Megabedrijven in de landbouw

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. De informatie is verouderd. Informatie over de ontwikkeling van bedrijfsgrootte, spreiding en ontwikkeling van de veestapel is onder meer te vinden in de onderstaande indicatoren:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Megabedrijven in de landbouw (indicator 2074, versie 03 , 13 november 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.