Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Bevolking en wonen

Bevolkingsdichtheid Nederland (2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De grote steden in Nederland zijn het meest dichtbevolkt. Ook veel groeikernen zijn dichtbevolkt.

Hoge bevolkingsdichtheid grote steden

In 2009 telt Nederland rond 500 inwoners per vierkante kilometer. In Amsterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem ligt het cijfer tien keer hoger. In de grote steden Rotterdam en Utrecht ligt het cijfer 6 keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Andere dichtbevolkte kernen zijn Delft, Nijmegen, Eindhoven, Maastricht en Groningen. Deze steden zijn in trek bij jongeren en immigranten.

Groeikernen zijn ook dichtbevolkt

Ook veel groeikernen zijn dichtbevolkt, zoals Capelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Purmerend, Zoetermeer, Hoorn en Alkmaar. Hier hebben veel jonge gezinnen zich gevestigd. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland komen bijna uitsluitend gemeenten met een lage dichtheid voor.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bevolkingsdichtheid Nederland (2009)

Omschrijving

Aantal personen per km2 land per gemeente op 1 januari 2009

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Aantal inwoners / aantal km2 land

Basistabel

Statlinetabel met regionale kerncijfers: bevolking.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

Register (GBA)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Bevolkingsdichtheid Nederland (2009) (indicator 2101, versie 01 , 11 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.