Bevolking en wonen

Woningvoorraad (2008)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Nederland telt 7,1 miljoen woningen. Bijna de helft hiervan staat in het Westen van het land.

Woningvoorraad geconcentreerd in het Westen

Anno 2009 staan er 7,1 miljoen woningen in Nederland, bijna 8% meer dan in 1999. West-Nederland neemt 48% van de woningvoorraad voor zijn rekening. In de vier grote steden staan ruim 1 miljoen woningen, bijna 15% van de woningvoorraad. Van de in totaal 443 gemeenten is 16% 'sterk' of 'zeer sterk' stedelijk. Hier staat bijna de helft van de totale woningvoorraad, namelijk 49%.
Onder de CBS-indeling 'sterk' en 'zeer sterk' vallen alle gemeenten met gemiddeld meer dan 1 500 adressen per km2.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad per gemeente

Omschrijving

Het aantal woningen per gemeente op 31 december. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

De voorraadcijfers zijn met ingang van 1992 gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.

Basistabel

StatLinetabel met woningvoorraad op 31 december.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Andere variabelen

Nieuwbouwwoningen per gemeente

Verschijningsfrequentie

Twee keer per jaar; het CBS publiceert jaarlijks een voorlopig en definitief cijfer over de woningvoorraad.

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale waarneming

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Woningvoorraad (2008) (indicator 2113, versie 01 , 13 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.