Ontwikkelingen in de maatschappij

Aantal personen per huishouden Nederland (2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In Nederland wonen er gemiddeld 2,2 personen per huishouden. In de steden ligt dit aantal veelal lager.

Gemiddeld kleine huishoudens vooral in de steden

Het gemiddelde aantal personen per huishouden is het laagst in de steden. Naast de vier grote steden kennen ook de studentensteden als Groningen, Wageningen, Delft, Nijmegen, Leiden en Maastricht gemiddeld kleine huishoudens. In deze steden wonen er gemiddeld minder dan 2 personen per huishouden, landelijk gezien is dat 2,2. Boven het landelijk gemiddelde bevinden zich gemeenten aan de rand van de Veluwe, in de Achterhoek en het rivierengebied. Met een gemiddelde huishoudensgrootte van 3,1 en 3,5 scoren respectievelijk Staphorst en Urk het hoogst.

Gemiddelde huishoudensgrootte sterk gedaald

Met een toename van ruim 4 miljoen woningen is de woningvoorraad tussen 1960 en 2009 ruim 2,5 keer zo groot geworden. Gedurende dezelfde periode is de gemiddelde huishoudensgrootte sterk gedaald. In 1960 bestond een huishouden nog gemiddeld uit 3,6 personen, in 2009 waren dat er nog maar 2,2. De afname van de gemiddelde huishoudensgrootte gaat de laatste jaren minder snel.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Aantal personen per huishouden Nederland, 2009

Omschrijving

Gemiddeld aantal personen per huishouden per gemeente op 1 januari 2009

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Bevolkingsaantal in particuliere huishoudens / aantal particuliere huishoudens

Basistabel

Statlinetabel met regionale kerncijfers: bevolking.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/bevolkingsstatistiek.htm

Betrouwbaarheidscodering

Register (GBA)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Aantal personen per huishouden Nederland (2009) (indicator 2114, versie 01 , 13 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.