Verstedelijking

Naleving van de Ladder voor duurzame verstedelijking

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.  Hoe de Ladder wordt toegepast staat beschreven in 'Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking' (www.clo.nl/nl2173).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Naleving van de Ladder voor duurzame verstedelijking (indicator 2172, versie 04 , 15 april 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.