Bevolking en wonen

Betaalrisico's in de huur- en koopsector

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.

Informatie over betaalbaarheid van wonen en woonlasten van huurders en eigenaar-bewoners is te vinden bij de Lokale Monitor Wonen van Woonbond, Aedes, VNG, G4 en G40 (via de website waarstaatjegemeente.nl), op de website van Woononderzoek Nederland (WoON) en bij het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Betaalrisico's in de huur- en koopsector (indicator 2174, versie 03 , 24 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.