Ontwikkelingen in de maatschappij

Investeringen in de bouw, 1995-2021

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2021 met 3,6 procent toegenomen ten opzichte van 2020.

Ontwikkeling investeringen

Bij investeringen in de bouw gaat het om investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten op grond. In lopende prijzen namen de investeringen in woningen in 2021 met ruim 9 procent toe, bijna twee keer de groei in 2020. Omdat de investeringen in woningen bijna de helft van de totale investeringen uitmaken, zette deze ontwikkeling een grote stempel op de totale investeringen in Nederland.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Investeringen in de bouw

Omschrijving

Ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

StatLine: Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen (CBS, 2022a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Investeringen in de bouw, 1995-2021 (indicator 0042, versie 22 , 18 oktober 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.