Investeringen in de bouw, 1995-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2020 met 2,8 procent toegenomen ten opzichte van 2019.

Ontwikkeling investeringen

Bij investeringen in de bouw gaat het om investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten op grond. In lopende prijzen zijn de investeringen in woningen met 3,1 procent veel minder hard gegroeid dan in 2019 toen de investeringen in woningen nog met 8,6 procent groeiden. Omdat de investeringen in woningen bijna de helft van de totale investeringen uitmaken, zette deze ontwikkeling een grote stempel op de totale investeringen in Nederland.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Investeringen in de bouw
Omschrijving
Ontwikkeling van de investeringen in de bouw
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Meer informatie over Bouwen en wonen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Meer informatie over Bouwen en wonen
Opmerking
Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Investeringen in de bouw, 1995-2020 (indicator 0042, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.