Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Toegankelijkheid

Het Compendium voor de Leefomgeving besteedt bij beheer en doorontwikkeling van deze website veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Webrichtlijnen

Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen, is het Toepassingskader Webrichtlijnen. Over het algemeen voldoet CLO.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2). Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Onderdelen waarop CLO.nl nog niet volledig voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen kan het voorkomen dat CLO.nl niet voor 100% aan de webrichtlijnen voldoet.

  • PDF’s: CLO is bezig om haar productieproces van PDF-documenten aan te passen zodat conforme PDF-bestanden geproduceerd kunnen worden. Verbeterpunten: taggen van afbeeldingen/onderdelen, alternatieve tekst voor afbeeldingen, bladwijzers toevoegen, link-element gebruiken voor url’s, taal instelling
  • Logo’s en decoratieve afbeelding: het ALT-attribuut is niet overal correct ingevuld. Dit wordt aangepast.
  • Interactieve afbeeldingen: hiervoor zijn in een aantal gevallen iframes gebruikt. Daarbij wordt niet altijd een alternatieve link naar de inhoud aangeboden of ontbreekt een beschrijvend title attribuut. Daarnaast is in een aantal gevallen gebruik gemaakt van Flash; content via deze techniek zal verwijderd worden en op een alternatieve manier worden aangeboden.
  • Downloadbare bestanden: nog niet in alle gevallen is een open standaard formaat beschikbaar van de data of PDFs die gedownload kunnen worden. Bij nieuwe content wordt dit aangepast, bij oude content zal dit niet altijd het geval zijn.
  • Oude content: Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content, waaronder gearchiveerde indicatoren, en documenten (bijvoorbeeld PDF’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Hierdoor kan het voorkomen dat deze niet voldoet aan de richtlijnen en bijvoorbeeld opmaak in de html bevat die via css geregeld moet worden, een aantal afgekeurde elementen gebruikt voor bijvoorbeeld tabellen of waarin de headers niveaus overslaan. Op verzoek kunnen wij kijken of we die data toch toegankelijk kunnen maken.

Verbetering van de website

Op dit moment is het CLO bezig met vernieuwing van de website. Speciaal aandachtspunt daarin is het voldoen aan de webrichtlijnen. We verwachten dit eind 2018 gerealiseerd te hebben, met bovenstaande kanttekening over de oude content.

Meldingsformulier toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst nog betere toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via ons contactformulier.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.