In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Fauna van zoet water en moeras is vrij stabiel

21 april 2022 | groeneruimte.nl

De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. Er zijn 73 soorten vooruitgegaan in de afgelopen dertig jaar en 37 achteruit. Het betreft 136 soorten vissen, broedvogels, amfibieën, libellen, zoogdieren en vlinders.

Bio-landbouwareaal steeg in 2021 met 5% naar 76.000 hectare

21 april 2022 | biojournaal.nl

In 10 jaar tijd met 61% gegroeid In 2021 telde Nederland 76.000 hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4.600 hectare meer dan het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd vorig jaar net onder de 4 procent, het afgelopen jaar is het areaal toegenomen waardoor ruim 4 procent van de totale landbouwgrond biologisch is.

Ruim 4% van de grond wordt voor biologische landbouw benut

20 april 2022 | agriholland.nl

In 2021 telde Nederland 76.000 hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4600 hectare meer als het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd in 2020 nog net onder de 4%, het afgelopen jaar is het areaal toegenomen waardoor ruim 4% van de totale landbouwgrond biologisch is.

Vernieuwde Atlas van de Regio geeft nog meer inzicht in ruimtelijke knelpunten - Omgevingsweb

29 maart 2022 | omgevingsweb.nl

Wie is de eigenaar van welke grond in Nederland? Hoe is gezondheid verdeeld over ons land? Waar staan ecologische systemen het meest onder druk? Deze informatie is zichtbaar in de vernieuwde Atlas van de Regio, hét hulpmiddel om ruimtelijke kansen en knelpunten te identificeren.

PBL heeft Atlas van de Regio vernieuwd

29 maart 2022 | groeneruimte.nl

De Atlas van de Regio dient als hulpmiddel om ruimtelijke kansen en knelpunten te kunnen identificeren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft deze atlas vernieuwd. In de atlas staan nu circa 150 verschillende kaartlagen die in een interactieve, digitale kaartviewer op elkaar te leggen en te vergelijken zijn.

Atlas van de Regio

28 maart 2022 | pbl.nl

Wie is de eigenaar van welke grond in Nederland? Hoe is gezondheid verdeeld over ons land? Waar staan ecologische systemen het meest onder druk? Deze informatie is zichtbaar in de vernieuwde Atlas van de Regio, hét hulpmiddel om ruimtelijke kansen en knelpunten te identificeren.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.