In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Dikte van de ozonlaag, 1980-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

De dikte van de ozonlaag is wereldwijd de afgelopen 25 jaar met 5% afgenomen. De ozonlaag is vooral dunner geworden in de periode 1980-1990. Sinds het begin ...

Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2023 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor....

Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) het op twee na grootste oppervlak aan wetlands....

Fauna van de heide, 1990-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990....

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de ...

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

De laatste twintig jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is in die ...

Meteorologische gegevens, 1990-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

2022 was een extreem warm, zonnig en droog jaar. Afgelopen jaar was het op twee na warmste jaar sinds 1901 en kende een aantal stormen die voor een half miljard ...

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide in Nederland zijn in 2021 lager dan in 1990, ondanks een toename van wegverkeer. Dit komt onder andere ...

Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

Sinds het begin van de jaren 90 is in alle grondsoortregio's de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven gedaald. De ...

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 2004-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 mei 2023 | rsscockpit.com

In 2021 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 128 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 4,1 procent meer dan ...

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.