In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Aantal plantensoorten in landschapselementen neemt af

11 januari 2023 | groeneruimte.nl

Het aantal plantensoorten in proefvlakken in landschapselementen in het agrarisch gebied is in deze eeuw afgenomen. Het aantal soorten neemt vooral af op dijken en andere droge landschapselementen, zoals droge taluds, en in mindere mate in natte landschapselementen, zoals slootkanten. Het aantal stikstofmijdende soorten neemt sterker af dan het aantal stikstofneutrale en -minnende soorten.

Verbetering in libellenstand stagneert

3 januari 2023 | groeneruimte.nl

In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk toegenomen in verspreiding door verbetering van de waterkwaliteit en door klimaatverandering. De laatste twaalf jaren is de trend stabiel. Deze trendontwikkeling is afgeleid uit historische waarnemingen waarmee de grootte van het verspreidingsgebied per libellensoort grofweg kon worden geschat per periode.

Nature Today | Meer dan een eeuw verandering van Nederlandse libellen

31 december 2022 | naturetoday.com

Centraal Bureau voor de Statistiek , De Vlinderstichting 31-DEC-2022 - We hebben in Nederland, dankzij duizenden waarnemers, een grote hoeveelheid gegevens over libellen. Hierdoor weten we welke libellensoorten vooruitgaan en welke afnemen. Normaal gesproken berekenen we de trend vanaf begin jaren negentig, maar de veranderingen in de periode daarvoor blijven daarmee buiten beeld.

Verwacht weer tijdens jaarwisseling gunstig voor luchtkwaliteit

30 december 2022 | weeronline.nl

Het verwachte weer tijdens de jaarwisseling is relatief gunstig voor de luchtkwaliteit. Wel rekent het RIVM erop dat de luchtkwaliteit rond middernacht korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Daardoor kunnen mensen last krijgen van hoesten of kortademigheid. Dit jaar wordt er naast wind ook regen verwacht.

Verwacht weer tijdens jaarwisseling gunstig voor luchtkwaliteit - VNExplorer

30 december 2022 | vnexplorer.net

Verwacht weer tijdens jaarwisseling gunstig voor luchtkwaliteit Het verwachte weer tijdens de jaarwisseling is waarschijnlijk relatief gunstig voor de luchtkwaliteit. Wel rekent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erop dat de luchtkwaliteit rond middernacht korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Daardoor kunnen mensen last krijgen van hoesten of kortademigheid.

Verwacht weer tijdens jaarwisseling gunstig voor luchtkwaliteit

30 december 2022 | telegraaf.nl

BILTHOVEN - Het verwachte weer tijdens de jaarwisseling is waarschijnlijk relatief gunstig voor de luchtkwaliteit. Wel rekent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erop dat de luchtkwaliteit rond middernacht korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Daardoor kunnen mensen last krijgen van hoesten of kortademigheid. Dit jaar wordt er naast wind ook regen verwacht.

Ecologische omstandigheden voor vogels rond IJsselmeer zijn veranderd

28 december 2022 | groeneruimte.nl

De ecologische omstandigheden voor vogels in het gebied rond het IJsselmeer, Markermeer en de randmeren zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Deze verandering wordt weerspiegeld in de aantallen van niet-broedende watervogels in het gebied. De populaties viseters en schelpdiereters zijn afgenomen met gemiddeld respectievelijk 67% en 73%.

Nederlandse voedselzekerheid is geborgd door buitenland - Food & Agribusiness

23 december 2022 | foodagribusiness.nl

De helft van de Nederlandse voedselconsumptie komt van buitenlandse grond. We worden wel steeds efficiƫnter in het grondgebruik. Misschien was landbouwminister Piet Adema afgelopen week nog onder de indruk van de woorden van Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Nederlandse voedselzekerheid is geborgd door buitenland - Boerderij

23 december 2022 | boerderij.nl

De helft van de Nederlandse voedselconsumptie komt van buitenlandse grond. We worden wel steeds efficiƫnter in het grondgebruik. Misschien was landbouwminister Piet Adema afgelopen week nog onder de indruk van de woorden van Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Adema: Nederlander eet niet veel van buitenlandse grond

21 december 2022 | foodagribusiness.nl

De helft van de Nederlandse voedselconsumptie komt van buitenlandse grond. Landbouwminister Adema ontkent dat gegeven. De totale oppervlakte landbouwgrond die nodig is voor de Nederlandse voedselconsumptie (17,8 miljoen mensen) bedraagt 3,6 miljoen hectare. Dat is ongeveer het dubbele van het Nederlandse landbouwareaal (1,8 miljoen hectare).

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.