In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Sloot, singel, kanaal of rivier: dit zijn de verschillen tussen de Arnhemse waterwegen

15 augustus 2022 | AD.nl

Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo lopen de Rijn, de Lauwersgracht en de Jansbeek door Arnhem, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren.

Sloot, singel, kanaal of rivier: dit zijn de verschillen tussen de Arnhemse waterwegen

15 augustus 2022 | gelderlander.nl

Volledig scherm indebuurt Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo lopen de Rijn, de Lauwersgracht en de Jansbeek door Arnhem, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen.

Nederland waterland: dit zijn de verschillende waterwegen in en rond Delft - indebuurt Delft

14 augustus 2022 | indebuurt.nl

Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo loopt de Schie door Delft, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen. Je kan ook de woorden watergang of waterloop gebruiken voor een lang, smal stuk stromend water, al of niet bevaarbaar met boten of schepen.

Sloot, singel, kanaal of rivier: dit zijn de verschillen tussen de Arnhemse waterwegen

14 augustus 2022 | indebuurt.nl

Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo lopen de Rijn, de Lauwersgracht en de Jansbeek door Arnhem, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen.

Nederlandse mestproductie daalde in 2021 licht

10 augustus 2022 | melkvee.nl

De mestproductie in 2021 is iets verder gedaald ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers van het CLO (Compendium voor de Leefomgeving) en het CBS. 82 procent van het mest is afkomstig van rundvee. Dat de mestproductie licht is gedaald heeft te maken met daling van het aantal runderen, varkens en kippen in Nederland. ‘In de periode 2003 tot en met 2007 is de mestproductie vrijwel constant.

Trend Rode Lijst Indicator is voor zoetwaterfauna gunstiger dan voor landfauna

9 augustus 2022 | groeneruimte.nl

Zoetwatersoorten die op de Rode Lijst staan vermeld zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate van bedreiging. De ontwikkelingen in de indicatoren voor zoetwaterfauna en landfauna zijn consistent met de Living Planet Index van zoetwaterfauna en van landfauna.

Aantal melkveebedrijven met overproductie van mest daalt

9 augustus 2022 | veeteelt.nl

Het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot is in 2021 met zes procentpunt gedaald. Afgelopen jaar produceerde driekwart van de melkveebedrijven (73 procent) meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Sinds 2013 lag het percentage melkveebedrijven met een overproductie niet meer zo laag.

In 2021 kwam 82% van de Nederlandse mestproductie van rundvee

8 augustus 2022 | agriholland.nl

In 2021 was 82% van de mestproductie in Nederland afkomstig van rundvee, 12% van varkens en 6% van pluimvee en overige diercategorieën. In 2021 is de mestproductie gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar door daling van het aantal runderen, varkens en kippen. De Nederlandse mestproductie kende een piek in 1986.

Minder melkveebedrijven met een mestoverschot in 2021

8 augustus 2022 | agriholland.nl

In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond kan worden aangewend. Het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot daalde met 6 procentpunt ten opzichte van 2020. Van de hokdierbedrijven had 92% te weinig grond om de geproduceerde mest op het eigen bedrijf te kunnen plaatsen.

Mestproductie door de veestapel, 1986-2021 - Klimaatweb

8 augustus 2022 | klimaatweb.nl

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2021 is 82 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12 procent van varkens en 6 procent van pluimvee en overige diercategorieën.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.