In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Veel Nederlanders doen mee aan laagdrempelige activiteiten in de natuur

17 november 2022 | groeneruimte.nl

In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking activiteiten voor de natuur. Nederlanders verrichten vooral laagdrempelige activiteiten dicht bij huis. Ze zijn bijvoorbeeld actief door nestkasjes of een insectenhotel te plaatsen, afval in de buurt op te ruimen of door deelname aan projecten om planten en dieren te inventariseren.

Watersysteem schiet ernstig tekort

7 november 2022 | ggof.nl

Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast belangrijk. Ruimte voor water is dan nodig en daar schort het aan in de Hollandse Delta. De waterkwaliteit is slecht en er is te weinig capaciteit om extreme neerslag op te vangen.

Nederland waterland: dit zijn de verschillende waterwegen in en rond Nijmegen

7 november 2022 | indebuurt.nl

Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo loopt het Maas-Waalkanaal door Nijmegen, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen.

Natuurwerkdag 2022: Samen iets doen voor natuur en klimaat

6 november 2022 | rtvmeppel.nl

De 22ste editie van de landelijke Natuurwerkdag vond plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 november. Volgens de telling van Landschapsbeheer Drenthe namen 1.448 Drentse vrijwilligers deel aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op 63 locaties werden de handen uit de mouwen gestoken voor natuur en landschap dichtbij.

Watersysteem schiet ernstig tekort

5 november 2022 | grootnissewaard.nl

Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast belangrijk. Ruimte voor water is dan nodig en daar schort het aan in de Hollandse Delta. ‘De waterkwaliteit is slecht en er is te weinig capaciteit om extreme neerslag op te vangen.

Nationale Natuurwerkdag

5 november 2022 | mooirooi.nl

zaterdag 5 november 2022 8:00 t/m 18:00 Op zaterdag 5 november kan heel Nederland weer meedoen aan de Nationale Natuurwerkdag. Er zijn die dagen in het hele land ruim 500 natuurklussen, waarvan 50 in Brabant, die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel, zoals wilgen knotten, broeihopen maken, poelen opschonen, bomen planten en veel andere activiteiten. Die hulp in natuurgebieden is hard nodig.

Uitspoeling stikstof en fosfor in oppervlaktewater toegenomen - PlatformGroen

4 november 2022 | platform-groen.nl

De belasting van het oppervlaktewater door stikstofverbindingen is in 2020 met 6% gestegen, meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). De belasting door fosforverbindingen steeg met 7% ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de uit- en afspoeling van land- en tuinbouwgronden toenam.

Daling in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - Boerderij

4 november 2022 | boerderij.nl

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw neemt af. Van 2016 tot 2020 is de hoeveelheid werkzame stof die is gebruikt afgenomen met 11% tot 5 miljoen kilo. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Niet alleen totaal, ook per hectare is er een afname in gebruik. Gemiddeld is het gebruik per hectare 7 kilo. Wel zijn er grote verschillen tussen de gewassen.

90 procent van middelen gebruikt in slechts elf gewassen

4 november 2022 | nieuweoogst.nl

Nieuws Akkerbouw uur Van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2020 is in Nederland 90 procent toegepast in elf gewassen. Vooral aardappeltelers zijn naar verhouding grootverbruikers. © Koos van der Spek Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2020 voor bijna 5 miljoen kilo werkzame stof aan gewasbeschermingsmiddelen is gebruikt.

Natuurwerkdag

4 november 2022 | groeneruimte.nl

Aankomend najaar kan heel Nederland weer meedoen aan de Nationale Natuurwerkdag. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zijn er in het hele land natuurklussen te doen die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen, bomen planten en veel andere activiteiten. En die hulp in natuurgebieden is hard nodig.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.