In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Gemiddeld gemeten ammoniakconcentratie was 6,9 microgram per m3 in 2020

29 november 2021 | agriholland.nl

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden was 6,9 microgram per m3 in 2020. Dat is lager dan in 2019 en 2018, maar hoger dan in 2017 en 2016.

Vervoer in 2050: zoveel mogelijk delen

26 november 2021 | nemokennislink.nl

Van elektrische fiets tot hyperloop, NEMO Kennislink onderzoekt in vier delen het vervoer van de toekomst. Welke keuzes maken we nu voor het ideale transport in 2050? Tijd voor de laatste aflevering: hoe delen we ons vervoer zoveel mogelijk? Je loopt het lawaaiige café uit, de stille en koude avond in. Tot je schrik zie je dat er in geen velden of wegen deelscooters te bekennen zijn.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

7 september 2016

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze tweede  vervolgmeting geeft de situatie voor het jaar 2014, en beschrijft zoveel mogelijk ook de ontwikkeling sinds 2000.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.