In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Uitbreiding natuurareaal trager dan gepland - Boerderij

6 september 2023 | boerderij.nl

De uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gaat trager dan is afgesproken. Als de verwerving van gronden in het tempo van de afgelopen vier jaar doorzet, is het Natuurnetwerk niet in 2027 gereed, blijkt uit de jongste cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Op 1 januari 2022 was 117.000 hectare verworven voor de realisatie van het.

Extreme neerslag neemt al tientallen jaren toe

1 september 2023 | klimaatadaptatienederland.nl

Het aantal dagen met extreme neerslag in Nederland is de afgelopen zeventig jaar met 85 procent gestegen. Ook valt er steeds meer neerslag. De jaarlijkse hoeveelheid is sinds 1910 toegenomen met 26%. Dat staat in twee nieuwe overzichten in het Compendium voor de leefomgeving (CLO). Het opvallendst is de toename van de dagen waarop ergens in Nederland meer dan 50 millimeter regen valt.

Natuurstatistieken van groot belang voor nationaal en internationaal beleid

28 augustus 2023 | baaz.nl

De natuurstatistieken van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijke discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit. Ook zijn ze onmisbaar voor de verplichte rapportages aan de Europese Unie. ‘Dat was vroeger wel anders’, zegt Arco van Strien.

Webinars Natuur in de Provincies

26 augustus 2023 | naturetoday.com

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in Nederland zijn provincies belangrijker dan ooit voor natuur en landschap. Maar de realisatie blijft achter bij de verwachtingen. Het Living Planet Report Nederland brengt in beeld wat de stand van zaken is met betrekking tot natuur en er worden oplossingsrichtingen verkend.

Zo belangrijk zijn natuurstatistieken

25 augustus 2023 | duurzaamnieuws.nl

De natuurcijfers van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijk discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit. Ook zijn ze onmisbaar voor de verplichte rapportages aan de Europese Unie. ‘Dat was vroeger wel anders’, zegt Arco van Strien.

CBS bewaakt de kwaliteit van meetnetten voor flora en fauna

25 augustus 2023 | groeneruimte.nl

De natuurcijfers van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijk discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit. Om de natuur van Nederland in kaart te brengen gebruikt het CBS de data van het Netwerk Ecologische Monitoring. Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal ministeries, het Planbureau voor de Leefomgeving, de provincies en het CBS.

Natuurstatistieken van groot belang voor nationaal en internationaal beleid

24 augustus 2023 | dutchliquid.com

De natuurcijfers van het CBS spelen een belangrijke rol in allerlei maatschappelijk discussies, zoals die over stikstof en biodiversiteit. Ook zijn ze onmisbaar voor de verplichte rapportages aan de Europese Unie. ‘Dat was vroeger wel anders’, zegt Arco van Strien.

Vaker extreme neerslag, ook jaarlijkse hoeveelheid toegenomen

23 augustus 2023 | h2owaternetwerk.nl

Het aantal dagen met extreme neerslag in Nederland is de afgelopen zeventig jaar met 85 procent gestegen. Ook valt er steeds meer neerslag. De jaarlijkse hoeveelheid is sinds 1910 gelijkmatig toegenomen van 694 naar 875 millimeter.

Tempo bij inrichting Natuurnetwerk Nederland ligt nog te laag

22 augustus 2023 | groeneruimte.nl

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur. Met de ingang van het Natuurpact in 2011 was het doel om tot eind 2027 minimaal 80.000 nieuwe natuur in te richten. Tot 2022 werd bijna 46.000 hectare ingericht.

Bijna helft van burgers wil ‘iets voor de natuur doen’

21 augustus 2023 | platform-groen.nl

Veel burgers willen graag worden betrokken bij het beschermen en verbeteren van de natuur. Meer dan een derde wil bijvoorbeeld met medebewoners buurtgroen onderhouden. Dat blijkt uit onderzoek door het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.