In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Mestproductie in Nederland door de jaren heen

17 augustus 2023 | pluimveebedrijf.nl

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de mestproductie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12 procent van varkens en 5 procent van pluimvee en overige diercategorieën. In 2022 is de mestproductie vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar.

Temperatuurextremen in hitte in Nederland nemen toe

17 augustus 2023 | groeneruimte.nl

Temperaturen in Nederland kennen de afgelopen eeuw een sterke toename. Dit geldt ook voor extreme temperaturen.

Steeds vaker extreme neerslag in Nederland

17 augustus 2023 | agf.nl

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 mm neerslag ergens in Nederland, zo laat het Compendium voor de Leefomgeving aan de hand van cijfers zien. Het aantal dagen met zware neerslag is sinds 1951 toegenomen met 85%.

Steeds vaker extreme neerslag in Nederland

17 augustus 2023 | groentennieuws.nl

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 mm neerslag ergens in Nederland, zo laat het Compendium voor de Leefomgeving aan de hand van cijfers zien. Het aantal dagen met zware neerslag is sinds 1951 toegenomen met 85%.

Mestproductie in Nederland door de jaren heen

17 augustus 2023 | varkensbedrijf.nl

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de mestproductie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12 procent van varkens en 5 procent van pluimvee en overige diercategorieën. In 2022 is de mestproductie vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar.

Bijna 30% van de melkveebedrijven had in 2022 geen mestoverschot

17 augustus 2023 | agriholland.nl

In 2022 hoefde 29% van de melkveebedrijven in Nederland geen mest af te voeren. Een jaar eerder lag dat aandeel op 26% en in 2018 kon nog maar 20% van de bedrijven alle mest op het eigen bedrijf aanwenden. Door een geleidelijke aanscherping van de gebruiksnormen nam het percentage melkveebedrijven met een mestoverschot vanaf 2013 toe van 66% tot 80% procent in 2017.

Mestproductie in Nederland door de jaren heen

17 augustus 2023 | melkveebedrijf.nl

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de mestproductie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12 procent van varkens en 5 procent van pluimvee en overige diercategorieën. In 2022 is de mestproductie vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar.

Temperatuurextremen in hitte in Nederland nemen toe

17 augustus 2023 | agriholland.nl

Temperaturen in Nederland kennen de afgelopen eeuw een sterke toename. Dit geldt ook voor extreme temperaturen.

Dagen met extreme neerslag zijn flink toegenomen in Nederland

16 augustus 2023 | groeneruimte.nl

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 millimeter neerslag ergens in Nederland. Dit aantal is sinds 1951 toegenomen met 85%. Evenzo is het aantal dagen per jaar met meer dan 20 millilemeter neerslag in een etmaal sterk toegenomen.

Dagen met extreme neerslag zijn flink toegenomen in Nederland

16 augustus 2023 | agriholland.nl

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 millimeter neerslag ergens in Nederland. Dit aantal is sinds 1951 toegenomen met 85%. Evenzo is het aantal dagen per jaar met meer dan 20 millilemeter neerslag in een etmaal sterk toegenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.