In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Voer maximumsnelheid in’

9 juni 2022 | ed.nl

Volledig scherm De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker. Zo moeten fietspaden worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom worden beperkt tot 30 kilometer per uur, stellen organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Voer maximumsnelheid in’

9 juni 2022 | tubantia.nl

Volledig scherm De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker. Zo moeten fietspaden worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom worden beperkt tot 30 kilometer per uur, stellen organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Voer maximumsnelheid in’

9 juni 2022 | AD.nl

Volledig scherm De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker. Zo moeten fietspaden worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom worden beperkt tot 30 kilometer per uur, stellen organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. ,,Dan kunnen snelle fietsers, waaronder e-bikes, op de rijbaan.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Voer maximumsnelheid in’

9 juni 2022 | gelderlander.nl

Volledig scherm De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker. Zo moeten fietspaden worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom worden beperkt tot 30 kilometer per uur, stellen organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. ,,Dan kunnen snelle fietsers, waaronder e-bikes, op de rijbaan.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Laat snelle fietsers op de rijbaan’

9 juni 2022 | AD.nl

met video De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker. Zo moeten fietspaden worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom worden beperkt tot 30 kilometer per uur, stellen organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. ,,Dan kunnen snelle fietsers, waaronder e-bikes, op de rijbaan.

Te druk op de Nederlandse fietspaden: ‘Laat snelle fietsers op de rijbaan’

9 juni 2022 | destentor.nl

Interactive video Click to pause and explore Er ging iets mis, probeer het later opnieuw. (200) 01:34 Drukte Nederlandse fietspaden beïnvloedt verkeersveiligheid met video De roep om fietsers meer ruimte te geven, klinkt steeds luider. Zeker na het ongeluk van oud-minister Sander Dekker.

Nederlander heeft 0,2 hectare nodig voor voedselconsumptie

9 juni 2022 | veeteelt.nl

Een inwoner van Nederland heeft gemiddeld 0,2 hectare nodig voor de consumptie van voedsel. Dat heeft het Compendium voor de Leefomgeving berekend. De meeste landbouwgrond is nodig voor de productie van veevoer om daarmee dieren te voeden die vlees- en zuivelproducten leveren.

Stikstofdepositie is vanaf 2010 vrijwel constant

9 juni 2022 | groeneruimte.nl

De depositie van stikstof bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland 1490 mol per hectare. De stikstofdepositie is met circa 45% afgenomen sinds 1990. Vanaf 2010 is de daling gestagneerd omdat de ammoniakdepositie licht is toegenomen. De daling in de depositie van stikstofoxiden is wel verder doorgezet. De totale stikstofdepositie vanaf 2010 is daarmee vrijwel constant gebleven.

Stikstofdepositie is vanaf 2010 vrijwel constant

9 juni 2022 | agriholland.nl

De depositie van stikstof bedroeg in 2020 gemiddeld over Nederland 1490 mol per hectare. De stikstofdepositie is met circa 45% afgenomen sinds 1990. Vanaf 2010 is de daling gestagneerd omdat de ammoniakdepositie licht is toegenomen. De daling in de depositie van stikstofoxiden is wel verder doorgezet. De totale stikstofdepositie vanaf 2010 is daarmee vrijwel constant gebleven.

Per persoon bedraagt de landvoetafdruk in Nederland ongeveer 0,62 hectare

8 juni 2022 | agriholland.nl

De hoeveelheid land die nodig is om in de Nederlandse consumptie te voorzien is de landvoetafdruk. Deze voetafdruk wordt geschat op ongeveer driemaal het landoppervlak van Nederland. Ruim 80% van de landvoetafdruk ligt in het buitenland, waarvan circa de helft binnen de Europese Unie. Per persoon bedraagt de voetafdruk ongeveer 0,62 hectare.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.