In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Dagen met extreme neerslag zijn flink toegenomen in Nederland

16 augustus 2023 | groeneruimte.nl

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 millimeter neerslag ergens in Nederland. Dit aantal is sinds 1951 toegenomen met 85%. Evenzo is het aantal dagen per jaar met meer dan 20 millilemeter neerslag in een etmaal sterk toegenomen.

Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1907 - 2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1907 met 2,3 °C toegenomen. De zomer is het sterkst opgewarmd, gevolgd door de herfst. Volgens het IPCC ...

Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2022 gelijkmatig gestegen van 694 naar 875 millimeter. Dit is een toename van 26% in 113 ...

Neerslagextremen in Nederland, 1910-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer ...

Temperatuurextremen in Nederland, 1906-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

Temperaturen in Nederland hebben de afgelopen eeuw een sterke toename laten zien. Dit geldt ook voor extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren ...

Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak (NH3) lopen de ...

Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2020 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel ...

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

In 2022 produceerden zeven van de tien melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven ...

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022* (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel ...

Mestproductie door de veestapel, 1986-2022 (Compendium voor de Leefomgeving)

15 augustus 2023 | rsscockpit.com

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de ...

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.