In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Stikstofdepositie op natuur daalde sterk sinds jaren negentig

4 juni 2022 | veeteeltvlees.nl

De stikstofdepositie op natuurgebieden is in de afgelopen dertig jaar sterk gedaald. Toch wordt de milieuconditie van circa 62 procent van het natuurareaal nog als matig of slecht aangemerkt. Dit blijkt uit een publicatie van het Compendium voor de Leefomgeving dat zich baseert op cijfers van het RIVM en de provincies en berekeningen van WUR.

Stikstofdepositie op natuur daalde sterk sinds jaren negentig

4 juni 2022 | veeteelt.nl

De stikstofdepositie op natuurgebieden is in de afgelopen dertig jaar sterk gedaald. Toch wordt de milieuconditie van circa 62 procent van het natuurareaal nog als matig of slecht aangemerkt. Dit blijkt uit een publicatie van het Compendium voor de Leefomgeving dat zich baseert op cijfers van het RIVM en de provincies en berekeningen van WUR.

Milieudruk door stikstofdepositie werd lager maar is nog te hoog

3 juni 2022 | agriholland.nl

De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten gunste van het areaal met een matige conditie. Het areaal met goede condities is ook toegenomen, maar blijft relatief gering. De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog.

Milieudruk door stikstofdepositie werd lager maar is nog te hoog

3 juni 2022 | groeneruimte.nl

De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten gunste van het areaal met een matige conditie. Het areaal met goede condities is ook toegenomen, maar blijft relatief gering. De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog.

Ozonwaarde voor de bescherming van vegetatie moet nog verder omlaag

30 mei 2022 | groeneruimte.nl

Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange termijn. In 2021 was de gemiddelde ozonwaarde voor de bescherming van de vegetatie onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Ozonwaarde voor de bescherming van vegetatie moet nog verder omlaag

30 mei 2022 | agriholland.nl

Ozonwaarden voor de bescherming van de vegetatie liggen in Nederland ruim onder de vijf-jaargemiddelde richtwaarde, maar nog niet onder de jaargemiddelde richtwaarde voor de lange termijn. In 2021 was de gemiddelde ozonwaarde voor de bescherming van de vegetatie onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Opinie Jeff Sybesma | Dag van de biodiversiteit

21 mei 2022 | knipselkrant-curacao.com

Opinie Dr. Jeff Sybesma | “Building a shared future for all life” Bios betekent in het Latijn: leven. Biodiversiteit betekent dus de verscheidenheid aan leven. Maar wat is leven? Simpel gezegd zijn dat de planten, de dieren, waaronder ook de mens, en overige organismen 1). Onze planeet telt ongeveer 8,7 miljoen soorten organismen.

Laatste 40 jaar flinke schaalvergroting in land- en tuinbouw

9 mei 2022 | agf.nl

In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64 procent afnam, nam de oppervlakte landbouwgrond met 10 procent af, zo deelt het Compendium voor de Leefomgeving in een bericht op basis van CBS-cijfers. In 2021 was het areaal tuinbouw onder glas met 10,6 duizend hectare iets groter (0,3 procent) dan in 2000.

Steeds meer grote land- en tuinbouwbedrijven in Nederland

6 mei 2022 | agf.nl

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van 7,7 duizend in 2000 tot 12,9 duizend in 2021, zo deelt het Compendium voor de Leefomgeving in een bericht op basis van CBS-cijfers.

Laatste 40 jaar flinke schaalvergroting in land- en tuinbouw

6 mei 2022 | groentennieuws.nl

In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64 procent afnam, nam de oppervlakte landbouwgrond met 10 procent af, zo deelt het Compendium voor de Leefomgeving in een bericht op basis van CBS-cijfers. In 2021 was het areaal tuinbouw onder glas met 10,6 duizend hectare iets groter (0,3 procent) dan in 2000.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.