In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Overheid financiert 65% van de bruto kosten voor natuur en landschap

30 januari 2023 | groeneruimte.nl

In 2020 bedroegen de bruto kosten voor natuur en landschap bijna 1,4 miljard euro. Dat is een toename van 7% ten opzichte van 2019. Het grootste deel bestaat uit inrichting en beheer van natuurterreinen en de apparaatskosten. Er is door natuurorganisaties voor 27 miljoen euro aan nieuwe natuurterreinen aangekocht.

Landbouw bepaalt 70% van de binnenlandse stikstofdepositie

30 januari 2023 | groeneruimte.nl

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarnaast komt 29% van de stikstofdepositie uit emissiebronnen van het buitenland. De agrarische sector levert met 50% de grootste bijdrage aan de depositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Landbouw bepaalt 70% van de binnenlandse stikstofdepositie

30 januari 2023 | agriholland.nl

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarnaast komt 29% van de stikstofdepositie uit emissiebronnen van het buitenland. De agrarische sector levert met 50% de grootste bijdrage aan de depositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Herkomst stikstofdepositie, 2021 - Klimaatweb

27 januari 2023 | klimaatweb.nl

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste bijdrage aan die gemiddelde stikstofdepositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 1990-2021

27 januari 2023 | helpdeskwater.nl

Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Op één soort na hebben ze allemaal een ongunstige staat van instandhouding. In de periode 1990-2021 zijn enkele soorten in verspreiding toegenomen; de trend van de overige soorten is stabiel of onbekend.

Gebruik biologische bestrijding neemt nog steeds toe in Nederlandse kas

27 januari 2023 | groentennieuws.nl

In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen Nederlandse glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92 procent, in 2012 nog 78 procent. Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) heeft de CBS-cijfers voor de periode 2012-2020 op een rijtje gezet.

Kantoren op kop bij verduurzaming bestaande gebouwen - Vastgoedjournaal.nl

26 januari 2023 | vastgoedjournaal.nl

Taskforce Label A is een samenwerkingsverband van bedrijven in de energietransitie en richt zich op het analyseren van data en advies aan overheden en bedrijven. In de volgende bijdrage wordt gekeken naar de verduurzaming van kantoren. Vanaf 1 januari 2023 is het voor de meeste kantoren verplicht om minimaal een energielabel C te hebben.

Stikstofefficiëntie Nederlandse landbouw verbetert

26 januari 2023 | nieuweoogst.nl

Mede door het meststoffenbeleid is de stikstofefficiëntie van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30 naar 50 procent. Dat meldt het Compendium voor de leefomgeving. De stikstofefficiëntie van een gemiddeld melkveebedrijf is bijna 45 procent.

Stikstofefficiëntie Nederlandse landbouw verbetert

26 januari 2023 | prikkebord.nl

Mede door het meststoffenbeleid is de stikstofefficiëntie van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30 naar 50 procent. Dat meldt het Compendium voor de leefomgeving. De stikstofefficiëntie van een gemiddeld melkveebedrijf is bijna 45 procent.

Stikstofefficiëntie Nederlandse landbouw verbetert

26 januari 2023 | boeren.online

Mede door het meststoffenbeleid is de stikstofefficiëntie van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30 naar 50 procent. Dat meldt het Compendium voor de leefomgeving. De stikstofefficiëntie van een gemiddeld melkveebedrijf is bijna 45 procent.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.