In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

98 procent van geteelde areaal gebruikte in 2020 gewasbeschermingsmiddelen

15 augustus 2023 | agf.nl

In 2020 is op 98 procent van het geteelde areaal van 42 gewassen in de land- en tuinbouw een gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Dat is een toename sinds 2016. Hieronder wordt vooral ingegaan op de middelen en gewassen met het laagste gebruik qua oppervlakte.

Mestproductie gedaald naar het niveau van 1970

15 augustus 2023 | PigBusiness.nl

De productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 is door onder meer wetgeving gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12 procent van varkens en 5 procent van pluimvee en overige diercategorieën. In 2022 is de mestproductie vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar. Dat meldt Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Nederlandse mestproductie komt voor 83% van runderen

15 augustus 2023 | agriholland.nl

In 2022 was de mestproductie in Nederland vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar. Het ging om 73,538 miljoen ton. Daarvan was 70,819 ton dunne mest en 2,719 miljoen ton vaste mest. Van de totale mestproductie vorig jaar was 83% afkomstig van rundvee, 12% van varkens en 5% van pluimvee en overige diercategorieën. bron: Compendium voor de Leefomgeving , 15/08/2023

Mestproductie gedaald naar het niveau van 1970

15 augustus 2023 | Pluimveeweb.nl

De productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 is door onder meer wetgeving gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12 procent van varkens en 5 procent van pluimvee en overige diercategorieën. In 2022 is de mestproductie vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar. Dat meldt Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Daling van amminiakemissie is niet terug te zien in gemeten concentraties

15 augustus 2023 | groeneruimte.nl

De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak lopen de trends uit elkaar, waarbij de daling in van de Nederlandse emissie niet terug te zien is in de gemeten concentraties. Vanaf de jaren negentig is de uitstoot van ammoniak in Nederland meer dan gehalveerd.

Daling van amminiakemissie is niet terug te zien in gemeten concentraties

15 augustus 2023 | agriholland.nl

De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak lopen de trends uit elkaar, waarbij de daling in van de Nederlandse emissie niet terug te zien is in de gemeten concentraties. Vanaf de jaren negentig is de uitstoot van ammoniak in Nederland meer dan gehalveerd.

Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 1994-2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 augustus 2023 | rsscockpit.com

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog. Met name in de ecosystemen bos en heide zijn de condities door stikstofdepositie ...

Interesse in natuur, 2021 (Compendium voor de Leefomgeving)

14 augustus 2023 | rsscockpit.com

Veel Nederlanders herkennen de term 'biodiversiteit' en tonen interesse in natuur: vier op de vijf is bij de natuur betrokken met als belangrijkste motief actief ...

Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur daalde maar is nog te hoog

14 augustus 2023 | groeneruimte.nl

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog. Met name in de ecosystemen bos en heide zijn de condities door stikstofdepositie over vrijwel het gehele areaal matig of slecht. De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. In het laatste decennium stagneert deze afname echter.

Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur daalde maar is nog te hoog

14 augustus 2023 | agriholland.nl

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen nog te hoog. Met name in de ecosystemen bos en heide zijn de condities door stikstofdepositie over vrijwel het gehele areaal matig of slecht. De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. In het laatste decennium stagneert deze afname echter.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.