In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Emissies naar lucht door de industrie zijn afgenomen

2 augustus 2023 | groeneruimte.nl

De industrie levert voor een reeks stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies van stikstofoxiden, lachgas, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen door de industrie zijn in een periode van ruim 30 jaar aanzienlijk afgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.