Milieugevaarlijke stoffen

Afzet gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in enkele landen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over de afzet en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in Nederland zijn te vinden in onderstaande indicatoren: Vergelijkingscijfers van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen in OESO-landen zijn te vinden op de website van de OESO.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Afzet gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in enkele landen (indicator 0007, versie 06 , 21 november 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.