Landbouw en ruimte

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Data beteelde oppervlakten voor akkerbouw, tuinbouw en grasland nog steeds beschikbaar

Een grafiek met gegevens over de beteelde oppervlakten voor akkerbouw, tuinbouw en grasland is als figuur in onderstaande indicator beschikbaar:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.