Ontwikkelingen in de maatschappij

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2011-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Met ongeveer 72 procent werden in 2014 de meeste kilometers gereisd in een personenauto. In totaal werd bijna de helft gereisd als personenautobestuurder, iets minder dan in 2013. In totaal werden 201 miljard reizigerskilometers afgelegd.

Personenauto blijft meest populair

De personenauto is met een aandeel van ongeveer 72 procent (145 miljard reizigerskilometers) van het totaal het meest populair in 2014. Het aandeel van de trein bedraagt 8 procent en van het overige openbaar vervoer bijna 3 procent. Het aantal kilometers afgelegd per fiets is gestegen van 7 naar 8 procent.

Beleidsontwikkelingen versus autonome ontwikkelingen

Het overheidsbeleid is er op gericht het personenautogebruik te verminderen. Overheidsmaatregelen hebben zich gericht op de brandstofaccijnzen, de vaste autobelastingen en openbaar vervoer.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Reizigerskilometers in het personenvervoer

Omschrijving

Ontwikkeling van het vervoer per trein, personenauto en bus/tram/metro (OV) als trend; aandelen personenauto, trein, bus/tram/metro en 'overig' (onder andere bromfiets, snorfiets, fiets en lopen) in het personenvervoer voor het meest recente jaar.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Het aantal gereisde kilometers zijn de onderzoeksresultaten van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) gebruikt. In het totaal aantal gereisde kilometers naar vervoerswijze zijn zowel de kilometers van normale niet-beroepsmatige verplaatsingen als die van normale beroepsmatige verplaatsingen (exclusief die van de vrachtwagen) meegenomen. Daarbovenop is ook een bijschatting van de binnenlandse vakantiemobiliteit gemaakt om te komen tot een totaal aantal gereisde kilometers door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

Basistabel

CBS (2015). StatLine: Gereisde kilometers door personen; vervoerswijzen, regio's

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies

Andere variabelen

Binnen het totale binnenlandse personenvervoer worden ook nog brom-/snorfiets, fiets, lopen en 'overige vervoerswijzen' onderscheiden (CBS, 2008).

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie achtergrondinformatie OViN.

Opmerkingen

In de vorige versie van deze indicator met cijfers over de periode 1985-2007 is gebruik gemaakt van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) en het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Deze onderzoeken zijn gestopt. Sinds 2010 wordt het OViN gebruikt (zie berekeningswijze). De cijfers tussen de oude methoden en de nieuwe zijn niet goed vergelijkbaar. Om die reden is gekozen voor een nieuwe tijdreeks vanaf 2010. De kilometers afgelegd door Nederlanders op Nederlands grondgebied tellen mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2011-2014 (indicator 0024, versie 09 , 19 oktober 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.