Ontwikkelingen in de maatschappij

Elektrische apparaten in huishoudens

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over het bezit van elektrische apparaten in huishoudens worden niet meer door het CBS gepubliceerd. Oude cijfers tot en met 2004 zijn nog op StatLine van het CBS beschikbaar

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Elektrische apparaten in huishoudens (indicator 0034, versie 08 , 21 november 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.