Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkelingen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)

Inmiddels is circa 90% van de afvalwaterstroom van bedrijven en bijna 98% van de huishoudens aangesloten op een stedelijke RWZI. De capaciteit van RWZI's houdt de laatste jaren vrijwel gelijke tred met de bevolkingsgroei. Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (VROM/V&W, 1996) vinden er grote technische aanpassingen plaats op de RWZI's om een betere zuiveringsprestatie voor nutriƫnten te bewerkstelligen, ten einde de Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2021 en de Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 van het oppervlaktewater door vermestende stoffen te verminderen. Het aandeel RWZI's met aanvullende voorzieningen voor extra fosfaatverwijdering stijgt nog steeds. Chemische defosfatering is daarbij de meest gebruikte methode, maar de laatste jaren is ook de biologische fosfaatverwijdering sterk toegenomen. Ook het aantal RWZI's waar extra stikstofverwijdering plaatsvindt zal de komende jaren nog sterk stijgen. Omdat het bij stikstofverwijdering vaak ook gaat om maatregelen in de procesvoering is het aandeel RWZI's met extra stikstofverwijdering niet exact aan te geven.

Ontwikkelingen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's)

Het aantal en de capaciteit van industriƫle AWZI's is vooral in de jaren tachtig sterk gegroeid, mede onder invloed van het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen. Voor grote lozers werd het economisch aantrekkelijk om zelf te zuiveren vanwege de daarbij te behalen forse besparingen op de Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2021.

Referenties

  • CBS. Statline. Zuivering van afvalwater. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Lievense, A., R.H. Huwae en C.M. Baas (2000). Verwijdering van stikstof en fosfor op rioolwaterzuiveringsinrichtingen, 1998. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000-3. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2000 (indicator 0044, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.