Water en milieu

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijna al het afvalwater van bedrijven (92%) en huishoudens (98%) wordt gezuiverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een aantal bedrijven met veel afvalwater zuiveren in een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Ontwikkelingen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)

Inmiddels is circa 92% van de afvalwaterstroom van bedrijven en bijna 98% van de huishoudens aangesloten op een stedelijke RWZI. De capaciteit van RWZI's houdt de laatste jaren vrijwel gelijke tred met de bevolkingsgroei. Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (VROM/V&W, 1996): vinden er grote technische aanpassingen plaats op de RWZI's om een betere zuiveringsprestatie voor nutriƫnten te bewerkstelligen, ten einde de emissie en de belasting van het oppervlaktewater door vermestende stoffen te verminderen. Het aandeel RWZI's met aanvullende voorzieningen voor extra fosfaatverwijdering stijgt nog steeds licht. Chemische defosfatering is daarbij de meest gebruikte methode, maar de laatste jaren is ook de biologische fosfaatverwijdering sterk toegenomen. Ook het aantal RWZI's waar extra stikstofverwijdering plaatsvindt stijgt de komende jaren nog. Omdat het bij stikstofverwijdering vaak ook gaat om maatregelen in de procesvoering is het aandeel RWZI's met extra stikstofverwijdering niet exact aan te geven.

Ontwikkelingen afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's)

Het aantal en de capaciteit van industriƫle AWZI's is vooral in de jaren tachtig sterk gegroeid, mede onder invloed van het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen. Voor grote lozers werd het economisch aantrekkelijk om zelf te zuiveren vanwege de daarbij te behalen forse besparingen op de verontreinigingsheffingen. De laatste jaren heeft de capaciteit van AWZI's zich gestabiliseerd rond de 15 mln inwonerequivalenten.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2002 (indicator 0044, versie 05 , 18 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.